Aanleveren voor Kleurcorrectie & Grading

De volgende workflow wordt aangehouden bij levering aan de kleurcorrectie:

Voorbereiding offline montage

 1. De offline montage wordt in een aparte sequence voorbereid voor de kleurcorrectie, en op één (platte) tijdlijn samengevoegd.
 2. Geluid kan worden verwijderd uit deze tijdlijn, tenzij de definitieve versie direct na de kleurcorrectie geleverd moet worden ter review. In dat geval kan de definitieve geluidsmix blijven staan, wederom op één audiospoor.
 3. Alle effecten worden verwijderd uit de shots, inclusief crossfades. Aangepaste versnellingen en vertragingen worden normaliter geaccepteerd met uitzondering van ‘third party’ plugins.

Levering

 1. Lever de voorbereide tijdlijn als fcp XML of als AAF, met bijgeleverde materiaal.
 2. Is er gewerkt met proxies? Lever dan het ruwe materiaal mee met de XML. Let op dat de tijdcodering en lengtes van de proxies exact gelijk zijn aan het ruwe materiaal.
 3. Lever referentie mee met het materiaal. Bij voorkeur een .mov in de definitieve resolutie.
 4. Tijdens de kleurcorrectie is het mogelijk om de online versie direct te realiseren. Lever hiervoor ook de definitieve geluidsmix en bijbehorende visual fx aan (zie hier onder voor de levering van visual fx en titels).
 1. Bij het leveren van de compositing shots is de kleurcorrectie al toegepast. Is dit nog niet gebeurd dan kunnen de desbetreffende shots later worden vervangen door de gecorrigeerde versies, mits ze exact dezelfde lengte en duidelijke bestandsnaam bevatten.

Aanleveren voor compositing & visual fx

Er zijn meerdere workflows voor het aanleveren van compositing shots:

Optie 1: XML aanleveren

 1. Compositing shots worden gezamenlijk in exacte montage lengtes geleverd als fcp XML of AAF. Geluid n.v.t.
 2. Het materiaal kan ruw hierbij worden geleverd, gekoppeld aan de XML of AAF.
 3. Extra ‘plates’ worden bij het materiaal en in de XML meegeleverd.

Optie 2: Shots exporteren

 1. Compositing shots worden onafhankelijk van elkaar in exacte montage lengte geleverd en duidelijk benoemd.
 2. Het bestandsformaat verschilt per materiaal, maar komt in de praktijk neer op een lossless format, of een lossy format zoals Prores 422 of Prores 422 HQ. Geluid n.v.t.
 3. Extra ‘plates’ worden bij het materiaal meegeleverd.

Visual fx and titels

 1. Titels en logo’s worden waar mogelijk geleverd als vectorbestand .eps of .ai in rgb colorspace.
 2. Is een vectorbestand niet mogelijk, lever dan een .psd in rgb colorspace in de juiste resolutie voor het eindproduct.
 3. Geanimeerde titels worden geleverd in Prores 4444. Let op, als de geanimeerde titels transparantie bevatten exporteer dan als Prores 4444 mét alpha (straight unmatted).