Mission Impossible??

dixons-MI_thumb

Deze maand weer een mooie filmklus op de agenda gehad. BasMediaGroup heeft ons (Berend van Eerde en mijzelf) wederom de vrijheid gegeven een gezellige interne film te maken voor de medewerkers. Doel: verleid de Dixons medewerkers (80% man) tot het verkopen van meer accessoires aan hun klanten. Bekijk de officiële video in Canvas.

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn zusje Antoinette, die zich wel wilde opofferen voor deze ‘impossible’ klus. In een ode hebben we haar theatrale talenten nog even aan elkaar gemonteerd..

DIXONS: The Movie

DIXONS: The Music Video